recopack banner 1
recopack banner 1
recopack banner 1

ประเภท ผลิตภัณฑ์

recopack glass

แก้วน้ำ

recopack bag

ถุงกระดาษ

recopack food

กล่องอาหาร

recopack badge

สติ๊กเกอร์

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์

image

Sustainable Packaging

เทรนด์ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในหลายประเทศเริ่มที่จะใส่ใจในการผลิตบรรจุภัณฑ์ Green Packaging เพื่อให้ความสำคัญกับการที่จะช่วยดูแลรักษาโลก ด้วยการลดมลภาวะต่างๆ ทำให้บรรจุภัณฑ์ต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามเทรนด์บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนี้ด้วย

Eco - Food packaging

บรรจุภัณฑ์กล่องอาหารนอกเหนือจากการทำหน้าที่ปกป้องสินค้า สร้างความสะดวกสบาย จะดีแค่ไหนถ้าวันนี้ผู้ประกอบธุรกิจจะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์สีเขียว เพื่อส่งมอบความสวยที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์กล่องใส่อาหาร นอกจากทำหน้าที่เป็นภาชนะ Delivery กล่องข้าว ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารทางการตลาด ที่จะทำให้ลูกค้าสามารถจดจำ ร้านอาหาร และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้

image
image

Eco – Accesory

“สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่ไปในทาง “รักษ์โลก” หรือ ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน กระบวนการผลิต ที่ปล่อยมลพิษน้อย หรือ ใช้วัสดุหรือวัตถุดิบน้อย เพือสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติ Recopack คัดสรร สินค้าดี เพื่อคุณภาพชีวิต และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม. ผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวสาลี. Wheat straw วัสดุจากฟางข้าวสาลี ที่ผ่านกระบวนการ bio plastic 100%

กล่องอเนกประสงค์

ทางเลือก เพื่อใช้คุมกำเนิดถุงพลาสติก ช่วยลดขยะ ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ ด้วยความเหมาะสมลงตัว กับวิถีการเดินทางในชีวิตประจำวัน ที่พร้อมจะจับจ่ายซื้อของได้ทุกเวลา ที่ผู้บริโภคจะสามารถมีส่วนร่วมในขบวนการจัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยการใช้กล่องอเนกประสงค์ แทนถุงพลาสติก และช่วยเพิ่มความสะดวกในการขนย้าย

image

อ่าน บทความ

ทั้งหมด

Card image cap

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins
Card image cap

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins
Card image cap

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins
Card image cap

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins
Card image cap

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins
Card image cap

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins
Card image cap

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins
Card image cap

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins
Card image cap

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

9 mins